SANITINO s.r.o. Moravská 1259, 570 01 Litomyšl
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k extrémním objemům, které v současné době doručují přepravní služby, může být doručení části zásilek zpožděno o 1-3 dny. Prosíme o trpělivost, vyčkejte na email či SMS s informací o doručení. Děkujeme za pochopení.
+420 468 006 468 (po-pá, 7-17h)
0 počet: 0 ks cena: 0 Kč
Váš nákupní košík je prázdný!

Ověřeno zákazníky

97% našich zákazníků nás dále doporučuje pečeť obchodu

bezproblémové.

ověřený zákazník před 5 hodinami
 • Není co vytknout
ověřený zákazník před 10 hodinami

Všechno v pořádku.

ověřený zákazník před 23 hodinami

Informace pro kupujícího - spotřebitele

Společnost SANITINO s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.onlinekoupelny.cz, si tímto dovoluje požádat své zákazníky, kteří jsou současně spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“), aby si v dostatečném předstihu před odesláním objednávky podrobně pročetli následující informace:

 • Provozovatelem internetového obchodu je společnost SANITINO s.r.o., se sídlem: Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, DIČ: CZ27545423 (dále jen „prodávající“), adresa pro účely komunikace se zákazníky (zejména pro reklamační záležitosti a pro účely vrácení zboží při odstoupení od smlouvy):

  SANITINO s.r.o., Moravská 1259, 570 01 Litomyšl,
  Tel.: +420 468 006 468,
  e-mail: info@onlinekoupelny.cz, reklamace@onlinekoupelny.cz

 • Zboží je označeno názvem, kódem, výrobcem a produktovou fotografií, popř. 3D animací.
 • Cena zboží je vždy uvedena u příslušného zboží, a to jak bez DPH, tak včetně DPH.
 • Způsob platby je upraven v čl. III/ Všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu (dále jen „VOP“) a způsob dodání zboží v čl. II/ VOP.
 • Náklady na dodání zboží  jsou uvedeny v čl. II/ odst. 9 Všeobecných obchodních podmínek. Detailní informace k dopravě zboží jsou dostupné na internetových stránkách www.onlinekoupelny.cz pod odkazem „Vše o nákupu“ v záložce „Doprava“.
 • Práva spotřebitelů vznikající z vadného plnění, práva ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou upravena v čl. V/ VOP.
 • Prodávající zajišťuje prostřednictvím specializované společnosti funkčnost digitálního obsahu těchto internetových stránek s tím, že jejich obsah, k němuž má zákazník přístup, je platný; digitální obsah by měl být kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením.
 • Náklady na prostředky komunikace na dálku kupujícího nese kupující, náklady na prostředky komunikace na dálku prodávajícího nese prodávající, přičemž náklady se neliší od základní sazby.
 • Povinnost zaplatit v případě některého zboží zálohu je upravena v čl. III/ odst. 5 VOP.
 • Státním orgánem ochrany spotřebitele v České republice je Česká obchodní inspekce, na kterou se spotřebitel může obrátit s podnětem, stížností či dotazem. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz, tel: +420 222 703 404, Fax: +420 296 366 236, x7cab34. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
 • Kupní smlouva, uzavřená v tomto internetovém obchodě, je spotřebiteli zaslána na jím sdělenou e-mailovou adresu a následně je uložena u prodávajícího v elektronické podobě a na vyžádání spotřebitelem může být spotřebiteli zaslána znovu.
 • Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy.
 • Jednotlivé technické kroky, vedoucí k uzavření smlouvy, jsou popsány v čl. II/ VOP.
 • Na zjevně chybně uvedené či vůbec neuvedené údaje v objednávce je spotřebitel systémem upozorněn a není mu umožněno objednávku závazně odeslat, jakmile je objednávka odeslána, lze ji měnit pouze na základě dohody s prodávajícím.
 • Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy za podmínek dle § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, více k odstoupení od smlouvy také v čl. VI/ VOP. Zboží označené jako „atypické“ je zbožím upraveným na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a dle § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve vztahu k takovému zboží od smlouvy odstoupit nelze.

1. Poučení k právu spotřebitele odstoupit od smlouvy: 

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží (ve zvlášť dohodnutých případech u smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť: ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží, popř. ve zvlášť dohodnutých případech u smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží).

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího, tj. společnost SANITINO s.r.o., buď na adrese Moravská 1259, 570 01 Litomyšl nebo prostřednictvím e-mailu: reklamace@onlinekoupelny.cz, a to formou jednoznačného prohlášení (tzn. např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na výše uvedenou adresu nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na výše uvedenou e-mailovou adresu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Na naší webové stránce www.onlinekoupelny.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese SANITINO s.r.o., Moravská 1259, 570 01 Litomyšl. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 150 Kč.

2.3 Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V takovém případě má prodávající právo si z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží. Prodávající si z vracené částky odečte poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty zboží rovněž v případě, že mu zboží bude doručeno poškozené v důsledku přepravy od spotřebitele k prodávajícímu, neboť je to spotřebitel, který v případě odstoupení od smlouvy nese v době přepravy zboží zpět k prodávajícímu nebezpečí škody na věci a odpovídá za stav doručeného zboží. Z toho důvodu se spotřebiteli doporučuje řádně se seznámit se smluvními podmínkami jím vybraného přepravce, zejména dodržovat podmínky stanovené pro zabalení zásilky a zaslat tak zboží prodávajícímu ve vhodném obalu k přepravě, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození.

 

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy