STYLE PLUS s.r.o. Moravská 1259, 570 01 Litomyšl
+420 464 603 553 (po-pá, 7-17h)
0 počet: 0 ks cena: 0 Kč
Váš nákupní košík je prázdný!

Ověřeno zákazníky

98% našich zákazníků nás dále doporučuje pečeť obchodu

doporučuji, spokojenost.

ověřený zákazník před 7 hodinami

široký sortiment.

 • kvalitní a rychlý
 • spolehlivý
 • nevím
ověřený zákazník před 14 hodinami

Obchod doporučuji, velice rychle vyřízena objednávka, zboží mi přislíbili dodat do 9 pracovních dnů a to bylo splněno.

ověřený zákazník před 2 dny

Informace pro kupujícího - spotřebitele

Společnost STYLE PLUS, s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.onlinekoupelny.cz si tímto dovoluje požádat své zákazníky, kteří jsou současně spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění („Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“), aby si v dostatečném předstihu před odesláním objednávky podrobně pročetli následující informace:

 • Provozovatelem internetového obchodu je společnost STYLE PLUS s.r.o., se sídlem: Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, DIČ: CZ27545423,
  adresa pro účely komunikace se zákazníky (zejména pro reklamační záležitosti a pro účely vrácení zboží při odstoupení od smlouvy):
  Moravská 1259, 570 01 Litomyšl,
  Tel.: +420 464 603 553
 • Zboží je označeno názvem, kódem, výrobcem a produktovou fotografií, popř. 3 D animací
 • Cenu zboží je vždy uvedena u příslušného zboží, a to jak bez DPH, tak včetně DPH,
 • Způsob platby je upraven v čl. III/ Všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu (dále jen „VOP“) a způsob dodání v čl. II/ VOP,
 • Náklady na dodání zboží dle úpravy v čl. II/ odst. 9 Všeobecných obchodních podmínek
 • Práva zákazníků vznikající z vadného plnění, práva ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou upravena v čl. V/ VOP,
 • Provozovatel internetového obchodu zajišťuje prostřednictvím specializované společnosti funkčnost digitálního obsahu těchto internetových stránek s tím, že jejich obsah, k němuž má zákazník přístup, je platný; digitální obsah by měl být kompatibilní s běžně používanými hardware zařízeními a software vybavením,
 • Náklady na prostředky komunikace na dálku kupujícího nese kupující, náklady na prostředky komunikace na dálku prodávajícího nese prodávající, přičemž náklady se neliší od základní sazby,
 • Povinnosti zaplatit v případě některého zboží zálohu je upravena v čl. III/ VOP,
 • Státním orgánem ochrany spotřebitele v České republice je Česká obchodní inspekce, na kterou se zákazník může obrátit s podnětem, stížností či dotazem za podmínek uvedených zde: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/
 • Kupní smlouva, uzavřená v tomto internetovém obchodě, je zákazníkovi zaslána na jimi sdělenou emailovou adresu a následně je uložena u provozovatele v elektronické podobě a na vyžádání zákazníkem může být zákazníkovi zaslány znovu,
 • Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, v cizích jazycích pouze na základě dohody účastníků smlouvy,
 • Jednotlivé technické kroky, vedoucí k uzavření smlouvy, jsou popsány v čl. II/ VOP
 • Na chybně uvedené či vůbec neuvedené údaje v objednávce je zákazník systémem upozorněn a není mu umožněno objednávku závazně odeslat, jakmile je objednávka odeslána, lze ji měnit pouze na základě dohody s prodávajícím,
 • Zákazník-spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy za podmínek dle § 1829 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, více k odstoupení od smlouvy také v čl. VI/ VOP. Zboží označené jako „atypické“ je zbožím upraveným na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu dle § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve vztahu k takovému zboží od smlouvy odstoupit nelze.

1. Poučení k právu zákazníka-spotřebitele odstoupit od smlouvy: 

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží (ve zvlášť dohodnutých případech u smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť: ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží, popř. ve zvlášť dohodnutých případech u smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží).

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Na naší webové stránce www.onlinekoupelny.cz můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název, adresu sídla, případně jméno a příjmení, adresu osoby, která je oprávněna k převzetí zboží). Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 150 Kč. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy